Bina Cephesi Temizliği

Bir milyon metrekareyi aşan yüzey temizleme referansıyla Türkiye’de en iyilerin tercihi olduk. Her geçen gün layık olduğunuz hizmet için kendimizi yenilemeye ve makine parkurumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. En yeni İtalyan restorasyon teknolojileri ile kumlama , sulu kumlama , hassas kumlama ve mikro kumlama yapmaktayız. Yeni nesil kumlama makinalarımız yüzeyde tahribata yol açmaz. Bilimsel öneri ve uygulamalar ışığında en az zamanda, en düşük maliyet sonuçlu çalışmalar yapmaktayız. İthal kimyasal koruyucular, yeni nesil sulu kumlama sistemlerimiz ve konusunda deneyimli,eğitim almış personellerimizle hizmet vermekteyiz.Uygulama videolarımız için lütfen linke tıklayın.

Taşınmaz kültür varlıklarının (anıt eserler) hava kirliliği, atmosfer etkileri, trafik, kullanım şekli, kullanıcı etkisi ve malzemenin bozulma etkenleri (tuzlar, asit yağmuru vb.) ile siyah bir kabukla kaplanmış olduğu sıkça görülür. Temizlemenin amacı çözünmeyen veya az çözünen kabuk oluşumlarının, çözünebilir tuzların, çeşitli restorasyon tabakalarının, is, toz, mikro organizma, parazit bitkilerin ve kuş veya hayvan pisliklerinin uzaklaştırılmasıdır. Taş yapıların yüzeyinde oluşan kirliliklerin uzaklaştırılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Kullanılan her yöntemin kendine özgü kullanım koşulları, yararları ve sakıncaları bulunmaktadır. Teşhis Temizlik öncesi ilk adım; taşın mevcut durumunun ve kirliliğin teşhisidir. Uygun yöntemi belirlemek için bu basamak ihmal edilmemelidir. Doğru seçim ancak malzemenin tanınması (mineralojik, petrografik, kimyasal ve fiziksel özellikleriyle) ve çevre mekanizmasının (CO2, SO, NH, NO2, is, toz gibi hava kirliliği, çözünebilir tuzlar, nem – ısı değişikliği, biyolojik etkenler, taşın işlenme şekli ve kullanılan bağlayıcılar vs.) malzeme üzerinde neden olduğu değişim veya bozulmaları belirledikten sonra mümkün olabilir. Temizleme Teknik ve Yöntemleri Uygulanacak olan temizlik yöntemi; taşın türüne ve mevcut durumuna, çevresinde bulunan diğer yapı malzemelerinin durumuna, uzaklaştırılacak olan kirliliğin türüne ve miktarına bağlı olarak seçilir. Tamamen zararsız ve kesin sonuç veren bir temizlik yöntemi yoktur. Bu nedenle doğru yöntemin (en zararsız ve en etkili) belirlenmesi oldukça önemlidir. Bazı durumlarda iki veya daha fazla temizlik yöntemi bir arada kullanılabilir. Atomize Su ile Temizlik; yüzeydeki çözünebilir kirlilikleri ve taş ile tam olarak bağ kurmamış kirlilikleri uzaklaştırmak için basit ve en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde su yüzeye atomize (zerrecikler halinde) püskürtülür Atomize (zerrecikler halinde) olarak yıkanan yüzey küçük el fırçaları, diş fırçası vb. aletlerle fırçalanır Bu yöntem özellikle soğuk hava şartlarında (+15ºC altında) uygulanmamalıdır. Temizleyici Jeller ile Absorblayıcı Kil ve Kâğıt Hamurları ile yapılan uygulama yöntemleri de diğer yöntemlerden biridir. Temizleyici Jeller, dik yüzeylere uygulanmak için kalınlaştırıcı eklenmiş çok zayıf bazik karışımlardır. Böylece çözelti halindeki aktif madde temizlenecek yüzeyle devamlı temas halinde ama taşın iç kısımlarına nüfus etmesi azaltılmış şekilde olur .Jelin etkinliğini arttırmak için, uygulama esnasında, üzerinin ince plastik örtü veya alüminyum folyo ile kapatılarak çözücünün buharlaşmasına engel olunması gerekir. Jel taş üzerinden alınıp, yüzey su ve gerekirse plastik fırça ile temizlendikten sonra taş deiyonize suyla yıkanarak bazik kimyasal maddeler tamamıyla uzaklaştırılmalıdır. Bu yöntemi kimyasal maddelerin yıkanarak uzaklaştırmanın çok güç olduğu gözenekli taşlarda uygulamak sakıncalıdır. Bir diğer yöntem de absorblayıcı kil ve kâğıt hamurları ile yapılan temizliktir. Killer arasında sepiolite ve attapulgite, en iyi sonuç verenlerdir. Bunların bileşimi ve yapısı birbirine benzer özelliktedir. Killer temizlenecek yüzeye yerleştirildiğinde, yapılarından dolayı etkili olarak istenmeyen kirlilikleri alırlar. Bu yöntemi tuz, yağ, mum, benzeri sorunları olan yüzeylerin temizlenmesinde kullanmak oldukça faydalıdır. Fazlaca kullanılan kâğıt hamuru özellikle çözünebilir tuzlar gibi inorganik kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır Kimyasal temizlik sonrasında uygulama yapılan yüzeyden kimyasalın tamamen uzaklaştırılması gerekmektedir. Yüzeyde kimyasal kalıntısı kesinlikle bırakılmamalıdır. Bisturi ile mekanik temizlik Diğer mekanik temizlik yöntemi ise özellikle geniş taş yüzeylerde oldukça etkili bir temizlik yöntemi olan kontrollü kumlamadır. Bu yöntemde özel olarak tasarlanmış kontrollü kumlama cihazı ile uygulama gerçekleştirilir. Cihazın çalışma prensibi; haznesindeki mikro cam küre, kum veya alümina gibi aşındırıcıları hortum ve özel bir başlık aracılığıyla, istenilen basınçta yüzeye püskürtmektir. Püskürtme hortumunun ağız çapı ve püskürtme basıncı (hızı) ayarlanabilmektedir. Kontrollü kumlamada basıncın 1,5 – 3atm arasında olması ve uygulamanın özel eğitim almış kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir Kontrollü kumlama uygulaması Bina cephesinde işleme ve süsleme olan yüzeylerde form kaybına sebep olması nedeniyle İtalya’dan ithal ettiğimiz mikro kumlama makinalarımızı kullanmaktayız. Hassas kumlama yapabilen bu cihazlar sarf malzemesi olarak öğütülmüş meyva kabukları kullandığından yüzeyde deformasyona sebep olmaz . Küfeki taşı silmelerde kontrollü kumlama yöntemiyle temizlik yapılacaktır. Mermer plastır yüzeylerinde sulu temizlik yapılacaktır. Mermerde AB 57 temizleyici jel veya buharlı kumlama ile temizlik yapılacaktır.

Tarihi ahşap yapı, donatı elemanları ve mobilyaların orijinal görünümüne tekrar kavuşturmak amacıyla uygulanan restorasyon çalışmaları, ahşap malzemenin gelecek nesillere korunarak aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Restorasyon çalışmalarında, ahşap malzeme üzerindeki toz, kir, yağ ve boya/vernik uygulamalarının temizlenmesi dikkat gerektiren aşamalarından birisidir. Restorasyon sırasında farklı kimyasallar uygulanarak tahrip olmuş ve kirlenmiş bölgeler ahşap malzeme yüzeylerinden kaldırılmaktadır. Yüzey temizleme işleminde kullanılan bir kısım kimyasallar, kokusuz, yanmaz, suda çözünebilen, sağlığa zararlı gaz çıkışı olmayan ve gıda kalitesinde olduğu için FDA (Federal Drug Administration) ve USDA belgelerine sahiptir. Bu çalışmada, restorasyon esnasında ahşap malzeme yüzeylerinden kirli ve tahrip olmuş bölgeyi uzaklaştıracak, insan ve çevre sağlığını da esas alan yüzey temizleme yöntemlerinin tanıtılması amaçlanmıştır.

Kategoriler:

Açıklama

Bir milyon metrekareyi aşan yüzey temizleme referansıyla Türkiye’de en iyilerin tercihi olduk. Her geçen gün layık olduğunuz hizmet için kendimizi yenilemeye ve makine parkurumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. En yeni İtalyan restorasyon teknolojileri ile kumlama , sulu kumlama , hassas kumlama ve mikro kumlama yapmaktayız. Yeni nesil kumlama makinalarımız yüzeyde tahribata yol açmaz. Bilimsel öneri ve uygulamalar ışığında en az zamanda, en düşük maliyet sonuçlu çalışmalar yapmaktayız. İthal kimyasal koruyucular, yeni nesil sulu kumlama sistemlerimiz ve konusunda deneyimli,eğitim almış personellerimizle hizmet vermekteyiz.Uygulama videolarımız için lütfen linke tıklayın.

Taşınmaz kültür varlıklarının (anıt eserler) hava kirliliği, atmosfer etkileri, trafik, kullanım şekli, kullanıcı etkisi ve malzemenin bozulma etkenleri (tuzlar, asit yağmuru vb.) ile siyah bir kabukla kaplanmış olduğu sıkça görülür. Temizlemenin amacı çözünmeyen veya az çözünen kabuk oluşumlarının, çözünebilir tuzların, çeşitli restorasyon tabakalarının, is, toz, mikro organizma, parazit bitkilerin ve kuş veya hayvan pisliklerinin uzaklaştırılmasıdır. Taş yapıların yüzeyinde oluşan kirliliklerin uzaklaştırılması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Kullanılan her yöntemin kendine özgü kullanım koşulları, yararları ve sakıncaları bulunmaktadır. Teşhis Temizlik öncesi ilk adım; taşın mevcut durumunun ve kirliliğin teşhisidir. Uygun yöntemi belirlemek için bu basamak ihmal edilmemelidir. Doğru seçim ancak malzemenin tanınması (mineralojik, petrografik, kimyasal ve fiziksel özellikleriyle) ve çevre mekanizmasının (CO2, SO, NH, NO2, is, toz gibi hava kirliliği, çözünebilir tuzlar, nem – ısı değişikliği, biyolojik etkenler, taşın işlenme şekli ve kullanılan bağlayıcılar vs.) malzeme üzerinde neden olduğu değişim veya bozulmaları belirledikten sonra mümkün olabilir. Temizleme Teknik ve Yöntemleri Uygulanacak olan temizlik yöntemi; taşın türüne ve mevcut durumuna, çevresinde bulunan diğer yapı malzemelerinin durumuna, uzaklaştırılacak olan kirliliğin türüne ve miktarına bağlı olarak seçilir. Tamamen zararsız ve kesin sonuç veren bir temizlik yöntemi yoktur. Bu nedenle doğru yöntemin (en zararsız ve en etkili) belirlenmesi oldukça önemlidir. Bazı durumlarda iki veya daha fazla temizlik yöntemi bir arada kullanılabilir. Atomize Su ile Temizlik; yüzeydeki çözünebilir kirlilikleri ve taş ile tam olarak bağ kurmamış kirlilikleri uzaklaştırmak için basit ve en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde su yüzeye atomize (zerrecikler halinde) püskürtülür Atomize (zerrecikler halinde) olarak yıkanan yüzey küçük el fırçaları, diş fırçası vb. aletlerle fırçalanır Bu yöntem özellikle soğuk hava şartlarında (+15ºC altında) uygulanmamalıdır. Temizleyici Jeller ile Absorblayıcı Kil ve Kâğıt Hamurları ile yapılan uygulama yöntemleri de diğer yöntemlerden biridir. Temizleyici Jeller, dik yüzeylere uygulanmak için kalınlaştırıcı eklenmiş çok zayıf bazik karışımlardır. Böylece çözelti halindeki aktif madde temizlenecek yüzeyle devamlı temas halinde ama taşın iç kısımlarına nüfus etmesi azaltılmış şekilde olur .Jelin etkinliğini arttırmak için, uygulama esnasında, üzerinin ince plastik örtü veya alüminyum folyo ile kapatılarak çözücünün buharlaşmasına engel olunması gerekir. Jel taş üzerinden alınıp, yüzey su ve gerekirse plastik fırça ile temizlendikten sonra taş deiyonize suyla yıkanarak bazik kimyasal maddeler tamamıyla uzaklaştırılmalıdır. Bu yöntemi kimyasal maddelerin yıkanarak uzaklaştırmanın çok güç olduğu gözenekli taşlarda uygulamak sakıncalıdır. Bir diğer yöntem de absorblayıcı kil ve kâğıt hamurları ile yapılan temizliktir. Killer arasında sepiolite ve attapulgite, en iyi sonuç verenlerdir. Bunların bileşimi ve yapısı birbirine benzer özelliktedir. Killer temizlenecek yüzeye yerleştirildiğinde, yapılarından dolayı etkili olarak istenmeyen kirlilikleri alırlar. Bu yöntemi tuz, yağ, mum, benzeri sorunları olan yüzeylerin temizlenmesinde kullanmak oldukça faydalıdır. Fazlaca kullanılan kâğıt hamuru özellikle çözünebilir tuzlar gibi inorganik kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır Kimyasal temizlik sonrasında uygulama yapılan yüzeyden kimyasalın tamamen uzaklaştırılması gerekmektedir. Yüzeyde kimyasal kalıntısı kesinlikle bırakılmamalıdır. Bisturi ile mekanik temizlik Diğer mekanik temizlik yöntemi ise özellikle geniş taş yüzeylerde oldukça etkili bir temizlik yöntemi olan kontrollü kumlamadır. Bu yöntemde özel olarak tasarlanmış kontrollü kumlama cihazı ile uygulama gerçekleştirilir. Cihazın çalışma prensibi; haznesindeki mikro cam küre, kum veya alümina gibi aşındırıcıları hortum ve özel bir başlık aracılığıyla, istenilen basınçta yüzeye püskürtmektir. Püskürtme hortumunun ağız çapı ve püskürtme basıncı (hızı) ayarlanabilmektedir. Kontrollü kumlamada basıncın 1,5 – 3atm arasında olması ve uygulamanın özel eğitim almış kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir Kontrollü kumlama uygulaması Bina cephesinde işleme ve süsleme olan yüzeylerde form kaybına sebep olması nedeniyle İtalya’dan ithal ettiğimiz mikro kumlama makinalarımızı kullanmaktayız. Hassas kumlama yapabilen bu cihazlar sarf malzemesi olarak öğütülmüş meyva kabukları kullandığından yüzeyde deformasyona sebep olmaz . Küfeki taşı silmelerde kontrollü kumlama yöntemiyle temizlik yapılacaktır. Mermer plastır yüzeylerinde sulu temizlik yapılacaktır. Mermerde AB 57 temizleyici jel veya buharlı kumlama ile temizlik yapılacaktır.

Tarihi ahşap yapı, donatı elemanları ve mobilyaların orijinal görünümüne tekrar kavuşturmak amacıyla uygulanan restorasyon çalışmaları, ahşap malzemenin gelecek nesillere korunarak aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Restorasyon çalışmalarında, ahşap malzeme üzerindeki toz, kir, yağ ve boya/vernik uygulamalarının temizlenmesi dikkat gerektiren aşamalarından birisidir. Restorasyon sırasında farklı kimyasallar uygulanarak tahrip olmuş ve kirlenmiş bölgeler ahşap malzeme yüzeylerinden kaldırılmaktadır. Yüzey temizleme işleminde kullanılan bir kısım kimyasallar, kokusuz, yanmaz, suda çözünebilen, sağlığa zararlı gaz çıkışı olmayan ve gıda kalitesinde olduğu için FDA (Federal Drug Administration) ve USDA belgelerine sahiptir. Bu çalışmada, restorasyon esnasında ahşap malzeme yüzeylerinden kirli ve tahrip olmuş bölgeyi uzaklaştıracak, insan ve çevre sağlığını da esas alan yüzey temizleme yöntemlerinin tanıtılması amaçlanmıştır.